середа, 27 жовтня 2021 р.

Толерантність – запорука успіху
Глобалізація та діджиталізація сучасного світу постійно нагадує людству про те, що світ багатогранний і в той же час унікальний, що різноманітні підходи до одних і тих же процесів абсолютно відрізняються, враховуючи різноманітні культури.

Політична обстановка у світі поставила перед людством необхідність у вивченні проблеми толерантності як основного принципу взаємодії людей.

Толерантність зумовлює готовність сприймати людей такими, якими вони є і взаємодіяти з ними на основі згоди. В першу чергу вона припускає взаємність та активну позицію всіх зацікавлених осіб. Толерантність – важливий компонент життєвої позиції сформованої особистості, яка має свої цінності, та з повагою відноситься до цінностей інших людей.

Останнє століття розвитку людства характеризується не тільки стрімким розвитком техніки, науки, освіти та культури, але й двома світовими війнами, великим числом воєнних конфліктів, які забрали мільйони життів і показали схильність людини до руйнації.

Також існує дуже поширений вид насилля – «особистісне», майже непомітне – це насилля в безпосередній взаємодії людей та спілкуванні. В якій би формі воно не проявлялося і якими б розумними доказами воно не доводилось, завжди призводить до руйнації особистості вцілому. Особлива небезпека криється у насиллі над дитиною, яка не тільки не в силах себе захистити, а й іноді сама змушена переймати насильницькі способи спілкування та взаємодії. Цьому поняттю навіть дали вже визначення – булінг.

У зв’язку з цим основна задача, яка постає перед людьми – перейти до ненасильницького спілкування, яке має засади взаємної поваги, розуміння та терпіння, емоційної стійкості та гнучкості.


Анна Бородавкіна


Немає коментарів:

Дописати коментар