понеділок, 6 липня 2020 р.

Степан Рудницький (1877—1937) Історія. Геополітика. Географія


Нещодавно до фонду відділу обслуговування користувачів надійшло гарне видання у 5-и книгах «Степан Рудницький (1877—1937). Історія. Геополітика. Географія».

Даний видавничий проект  присвячений 140-й річниці від дня народження та 80-м роковинам загибелі видатного українського вченого, історика, географа, геополітика та картографа Степана Львовича Рудницького (1877—1937).


Видання покликане ознайомити читачів з багатогранною науковою спадщиною та картографічним доробком ученого, а також із візуальними матеріалами з його родинного альбому.

Книга перша «Історія. Теорія. Методологія. Термінологія» містить статті дослідника з історії козаччини, написані під керівництвом Михайла Грушевського, його теоретико-методологічні праці, а також матеріали словника географічної термінології.

У книзі другій «Геополітика» зібрані праці, в яких автор, використовуючи такі географічні фактори, як просторове розташування країни, розмір території, наявність, відсутність чи обмеженість природних ресурсів, кількість населення тощо, доводить слушність прагнень українців мати власну незалежну державу.

Книга третя «Географія. Початки досліджень» подає ранні праці дослідника астрофізичної та географічної тематики, статті, присвячені аналізу тогочасної науково-географічної структури, а також твори, що репрезентують дидактичні пошуки вченого в галузі середньої освіти.

Книга четверта «Основи землезнання» містить наукові та науково-популярні праці вченого, покликані дати вичерпне уявлення про фізичну географію та антропогеографію України, а також про історію розвитку географічної думки.

Книга п’ята «Географія та геоморфологія» подає геоморфологічні праці вченого, присвячені дослідженню рельєфу Землі, просторовим, генетичним та історичним закономірностям його будови, геології України, проблемам районізації її території та ін.

Книга буде цікава для прочитання всім, кому небайдужа доля України та її видатні постаті.

Ірина Рєзнік,
завідувачка відділом
 обслуговування користувачів

Немає коментарів:

Дописати коментар