четвер, 29 квітня 2021 р.

Надходження нової літератури з правознавчих питань до відділу обслуговування користувачів

Шановні читачі нашого блогу!

Пропонуємо вашій увазі надходження нової літератури з правознавчих питань, а саме науково-практичні коментарі до кодексів із різних галузей права за 2020-2021 роки.


Закон України "Про захист прав споживачів" : науково-практичний коментар / ред. Д. В. Журавльов. - К. : Професіонал, 2020. - 349,[1] с

Пропоноване видання розраховане на широке коло читачів та практикуючих правників, викладачів та студентів юридичних факультетів, керівників, посадових осіб.

Земельний кодекс України : науково-практичний коментар / ред. І. В. Гиренко. - К. : Професіонал, 2020. - 931,[5] с

Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України є тлумаченням чинного законодавства України і пропонується для використання суддями, прокурорами, слідчими, детективами, адвокатами та спеціалістами в галузі земельного законодавства.

Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України. Станом на 30 жовтня 2020 року / Центр дослідження проблем адміністр. юстиції, Київський регіональний центр, Нац. акад. правових наук України ; ред. А. О. Монаєнко. - К. : Професіонал, 2020. - 315,[3] с

Коментар розрахований на спеціалістів у галузях фінансового права, працівників фіскальних органів України, а також на правників, викладачів, аспірантів, студентів фінансово-економічних та юридичних факультетів.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Станом на 17 вересня 2020 року / ред. В. В. Галунько. - К. : Професіонал, 2020. - 731,[3] с

У даному коментарі на основі наукового аналізу Господарського кодексу України та узагальнення правозастосовної практики, зокрема щодо вирішення судами господарських спорів, наводиться постатейне тлумачення його положень, що визначають основні засади господарювання в Україні і регулюють господарські відносини.

Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 17 вересня 2020 року / ред. С. О. Короєд. - К. : Професіонал, 2020. - 411,[3] с

Коментар розрахований на працівників суду, прокуратури, адвокатури, юрисконсультів, викладачів, студентів вищих навчальних закладів та широкого наукового загалу.

Науково-практичний коментар Законів України "Про оплату праці", "Про охорону праці", "Про відпустки", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" / ред. Ю. В. Чижмарь. - К. : Професіонал, 2020. - 405,[3] с

Запропоновані нормативні акти разом з Кодексом законів України про працю фактично охоплюють майже усі питання вітчизняного законодавства про працю. Видання стане у нагоді практикуючим юристам, іншим спеціалістам у галузі права про працю, працівникам профспілок, студентам юридичних факультетів.

Науково-практичний коментар Законодавства України з дотримання та запобігання порушень основних свобод і прав людини / ред. К. І. Чижмарь. - К. : Професіонал, 2020. - 807,[1] с

Це видання розраховане на практикуючих правників, адвокатів, працівників правоохоронних органів, службових осіб органів влади та місцевого самоврядування, студентів та викладачів юридичних факультетів.

Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції" / ред. Д. В. Журавльов. - К. : Професіонал, 2020. - 509,[1] с

Книга призначена для працівників спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, інших державних органів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, суддів, державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також адвокатів, науковців, викладачів та студентів закладів вищої освіти.

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. Станом на 17 вересня 2020 року / ред. Д. В. Журавльов. - К. : Професіонал, 2020. - 437,[3] с

Видання розраховане на суддів та працівників суду, адвокатів та інших практикуючих юристів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями організації і вирішення судами справ в порядку адміністративного судочинства.

Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України. Станом на 30 жовтня 2020 року / ред.: М. І. Іншин, Т. А. Занфірова, Ю. В. Чижмарь. - К. : Професіонал, 2020. - 337,[1] с

Видання розраховане на юристів, керівників підприємств, установ, організацій, працівників відділів кадрів, бухгалтерів. Може бути корисним для всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання трудових відносин.


Анна Русіна,
головний бібліотекар
відділу обслуговування користувачів

Немає коментарів:

Дописати коментар