середа, 30 вересня 2020 р.

Філологічні новинки

 На книжкових полицях бібліотеки з`явилася рідкісна книга канадського мистецтвознавця й літературознавця Мирослава Шкандрія «Євреї в українській літературі. Зображення та ідентичність». (К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2019). Яскраве відображення присутності єврейської громади на території України є темою цієї монографії. 

Літературні оповіді й міфи про українсько-єврейські стосунки описані автором як в історичному контексті, так і в рамках сучасного дискурсу. В І пол. ХІХ ст., в оповідях здебільшого наголошувалось на антисемітських проявах. Однак в останні два десятиліття звичними стали юдофільські тенденції: описи обопільно відчутних страждань, пошуку спільного порозуміння та шанобливого діалогу. Жахи Голокосту та Другої світової війни затьмарили всю історію українсько-єврейських взаємовідносин і позначилися на ставленні до минулого. В центрі уваги літератора – зображення євреїв крізь призму українського письменства – Тараса Шевченка, Миколи Костомарова, Пантелеймона Куліша, Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Гната Хоткевича, Агатангела Кримського, Володимира Винниченка, Леоніда Первомайського, Спиридона Черкасенка, Василя Пачовського, Аркадія Любченка, Мойсея Фішбейна, Наума Тихого та багатьох інших авторів, як художників слова, так і науковців. 

                * * * * *

Безумовно, темі українсько-єврейських стосунків присвячено величезний масив літератури. Ось лише деякі з видань, що є в нашій книгозбірні:

Грабович Григорій.  Єврейська тема в українській літературі ХІХ та початку ХХ століття // Григорій Грабович. До історії української літератури : Дослідження, есеї, полеміка / Григорій Грабович; Авт.передм. Мілтон Масачусетс,. - К. : Критика, 2003. 

Гунчак, Тарас Григорович. Українсько-єврейські стосунки під час совєтської та німецької окупацій // Т. Г. Гунчак. Ключові проблеми історіографії Другої світової війни : (збірник статей) / Тарас Гунчак ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Українська Видавнича Спілка імені Юрія Липи, 2011. : іл., портр. - Бібліогр. в кінці ст.

Єврейська громадсько-політична думка ХХ - початку ХХІ сторіччя в Україні : монографія / М. М. Гон, О. В. Заремба, О. В. Козерод [та ін.] ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2011. - 362 с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції українського суспільства : монографія / Микола Михальченко [та ін.] ; НАН України, Ін-т полі. і етнонаціонал. досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2014. - 374,[2] с. - Бібліогр. в кінці ст.

Єврейські діти України - жертви Голокосту : каталог додаткової експозиції з історії Голокосту на теренах України, яка є частиною виставки "Анна Франк. Урок історії" / Музей "Дім Анни Франк", Укр. центр вивчення історії Голокосту ; ред.: Анатолій Подольський, Юлія Смілянська. - К. : [б. в.], 2007. - 56 с. : фото. - (Сер. "Українська бібліотека Голокосту")

Каганець Ігор Володимирович. Арійський стандарт : Українська ідея епохи великого переходу / Ігор Каганець; Авт. передм. Юрій Канигін. - К. : А.С.К., 2005. - 334 с. : іл. - Бібліогр. в підрядк. приміт.

Карнер, Доріс А. Сміх крізь сльози : Єврейський театр у Східній Галичині і на Буковині / Доріс А. Карнер ; пер. : Христина Назаркевич. - Львів : ВНТЛ-Класика, 2008. - 200 с. - Бібліогр. с. 195-200

Ковба, Жанна. Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки "остаточного розв’язання єврейського питання" / Ж. Ковба. - Вид. 4-е, випр. і доп. - К. : Дух і Літера, 2019. - 292,[4] с. - Бібліогр. с. 267-290

Козерод, Олег Віталійович. Гендерні аспекти історії українського єврейства (на прикладі періоду 20-х років XX ст.) : монографія / Олег Козерод ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Радуга, 2013. - 101,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 82-102.

Мелешкіна, Ірина. Мандрівні зорі в Україні. Сторінки історії єврейського театру / І. Мелешкіна. - К. : Дух і Літера, 2019. - 302,[2] с. : іл., фото. - Бібліогр. с. 293-303

Нариси з історії та культури євреїв України / упор., ред. Леонід Фінберг, упор., ред. Володимир Любченко, відп. за вип. Леонід Фінберг, відп. за вип. Костянтин Сігов. - К. : Дух і Літера, 2005. - 439,[1] с. : іл., фото. - (Бібліотека Інституту юдаїки). - Бібліогр. в кінці ст.

Подорож із "Українсько-єврейською зустріччю". Від давнини до 1914 року / Алті Родал. - К. : [б. в.], 2018. - 168 с. : фото. - Бібліогр. с. 166

Проскуряков, Віктор Іванович. Культурологія єврейського театру України в контексті часу, дії і архітектури / Віктор Проскуряков, Богдан Гой ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2007. - 105,[2] с. : іл., фото. - Бібліогр. : с. 101-105

Рихло, Петро. Шібболет : Пошуки європейської ідентичності в німецькомовній поезії Буковини / Петро Рихло. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. - 303,[1] с.

Україна модерна / Ін-т істор. досліджень, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка; ред. Я. Грицак. - Харків-Львів : Манускрипт-Львів. Число 24. Рік 2017 : Єврейські історії українських теренів / ред. Г. Грінченко. - 2017. - 316,[4] с. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Фан, Рубен. Історія єврейської національної автономії в період Західно-Української Республіки / Р. Фан ; пер. з їдиш видання 1933 р. А. Фруман, ред., упор., авт. вступ. ст. О. Павлишин. - Львів : Манускрипт-Львів, 2019. - 270,[2] с. - (Сер. "Україна. Європа: 1921-1939ї"). - Іменний покажч. с. 252-257 - Геогр. покажч. с. 258-262

Феллер Мартен. Пошуки, спогади, роздуми єврея, який пам'ятає своїх дідів, про українсько-єврейські взаємини, особливо про нелюдське і людяне в них / Мартен Феллер,. - Дрогобич : Відродження, 1998. - 375 с

Чернін, Велвл. Вірю, що я не пасинок. Українські літератори єврейського походження / В. Чернін. - Львів : Вид-во Українського Католицького університету, 2016. - 119,[1] с. : фото. - Бібліогр. с. 103-108

З нетерпінням чекаємо вас у бібліотеці, дорогі наші читачі!

Чуприна Наталія, 

бібліотекар відділу обслуговування користувачів 

1 коментар:

  1. Єврейська спільнота — одна з найдавніших, що мешкає на території України. Переважна більшість українських євреїв є нащадками одного із найчисельніших субетносів єврейського народу — ашкеназі. Зараз в Україні проживає приблизно 300 тисяч осіб з єврейським корінням.

    ВідповістиВидалити