понеділок, 5 вересня 2022 р.

Збалансування продовольчого ринку в контексті забезпечення продовольчої безпеки


        Національна безпека будь-якої держави базується на економічній безпеці, однією з найважливіших складових якої є продовольча безпека. Державне регулювання продовольчого ринку – це складний механізм. Він включає інструменти впливу на структуру сільськогосподарського виробництва, аграрний ринок, соціальну структуру села, міжгалузеві й міжгосподарські відносини. Його мета - створення стабільних економічних, правових і соціальних умов для розвитку сільського господарства, задоволення потреб населення в якісних продуктах харчування за соціально прийнятними цінами. Тому формування продовольчого ринку України в контексті загальної проблеми національної безпеки є актуальним.

 У монографії Збалансування продовольчого ринку в контексті забезпечення продовольчої безпеки: монографія / І. В. Федулова; Національний університет харчових технологій. - К.: Кондор, 2021. - 397, [1] с.: діагр., табл., схеми викладені результати досліджень методичних і практичних засад стратегічного розвиту продовольчого ринку. Продовольчий ринок має досить складну структуру, що складається з численних елементів і зв’язків між ними, які знаходяться під впливом різних факторів: політичних, організаційно-економічних, соціальних та інших. Розвиток продовольчого ринку визначається ринковими механізмами, а саме: попитом і пропозицією. Але дослідження продовольчого ринку має свої особливості, які визначаються тим, що він є недосконалим. Попит на продовольство задовольняється не тільки за рахунок збільшення виробництва продукції, а формується в умовах невисокої платоспроможності населення і фактичного споживання продуктів харчування, яке не досягає рівня раціональних фізіологічних норм. Розглянуті особливості функціонування окремих продовольчих ринків з метою їх сталого розвитку та забезпечення продовольчої безпеки. 

   Видання буде корисним для студентів, аспірантів,науковців, працівників підприємств. З книгою можна ознайомитися у відділі документів з економічних,технічних та природничих наук ОУНБ імені Дмитра Чижевського.


Марина Григор’єва,

відділ документів з економічних,

технічних та природничих наук

Немає коментарів:

Дописати коментар