понеділок, 2 січня 2023 р.

Управління змінами у сфері послуг
Пропонуємо до уваги студентів туристичних спеціальностей практикум «Управління змінами у сфері послуг». У посібнику наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Управління змінами у сфері послуг». Висвітлено основні теми для вивчення у розрізі лекційних, практичних занять та самостійної роботи студентів. Окреслено мету і завдання практичних занять, надано стислі рекомендації по їх виконанню. Висвітлені орієнтовні питання та завдання для поточного (проміжного) контролю та самоконтролю знань студентів, а також представлені питання і завдання для підсумкового семестрового контролю (іспиту) з дисципліни. Визначено систему оцінювання результатів навчання здобувачів за конкретизованими і систематизованими критеріями. Окрема увага приділена політиці вивчення курсу та питанням академічної доброчесності, як її складової. Наведено перелік рекомендованих літературних джерел для додаткового ґрунтовного опрацювання теоретико-методологічного та практичного базису з дисципліни. У додатках конкретизовано форми та методи навчання за кожною темою курсу, а також структуровано за темами загальні і спеціальні компетентності та результати навчання, яких набувають здобувачі.

З посібником Гончар, Лілія Олександрівна. Управління змінами у сфері послуг: Практикум / Л. О. Гончар, Л. В. Батченко; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. - К.: Ліра-К, 2020. - 69,[1] с. можна ознайомитися у відділі документів з економічних, технічних та природничих наук ОУНБ імені Дмитра Чижевського. 

Марина Григор’єва, головний бібліотекар

відділу документів з економічних, технічних та природничих наук

Немає коментарів:

Дописати коментар