понеділок, 2 січня 2023 р.

Центри трансферу технологій: еволюція моделей, світовий досвід, шляхи розвитку в Україні


 Економічний розвиток будь-якої країни можливий лише на основі успішного поєднання всіх елементів інноваційної діяльності, а саме: науки, техніки, технології та виробництва. Інновації у завершеному вигляді являють собою готові до впровадження технології, які вже на виробництві здатні підвищити ефективність господарської діяльності будь-якого виду підприємницької діяльності. Тому для споживачів актуальним є процес одержання та впровадження у виробництво таких новітніх технологій, які називаються трансфером.

У монографії «Центри трансферу технологій: еволюція моделей, світовий досвід, шляхи розвитку в Україні» розглянуто еволюцію концептуальних моделей трансферу технологій та світовий досвід їх застосування, місце і роль центрів трансферу технологій як провайдерів стратегії розвитку університетів у ланцюгу «Університет - Підприємства», теоретико-методичні засади економічного оцінювання їхньої діяльності та розвитку трансферу технологій з університетів у бізнес-середовище. Видання буде цікавим і корисним для науковців закладів вищої освіти й центрів трансферу технологій, оцінювачів науково-технічних розробок, розробників, аудиторів, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблематикою трансферу і комерціалізації науково-технічних розробок.

З книгою: Козик, Василь Васильович. Центри трансферу технологій: еволюція моделей, світовий досвід, шляхи розвитку в Україні / В. В. Козик, О. Б. Мурихіна, М. Б. Жураковська; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Львівська політехніка". - К. : Кондор, 2021. - 127,[1] с. : схеми, табл. - можна ознайомитися у відділі документів з економічних, технічних та природничих наук ОУНБ імені Дмитра Чижевського.

Марина Григор’єва, головний бібліотекар

відділу документів з економічних, технічних та природничих наук

Немає коментарів:

Дописати коментар