понеділок, 2 січня 2023 р.

Глобальні трансформації туристичних практик і технологій в контексті становлення цифрового суспільства (digital society)

 


Туризм на етапі постіндустріального розвитку суспільства характеризується суттєвими змінами в системі координат туристської діяльності споживачів. 

У монографії С. І. Дичковського «Глобальні трансформації туристичних практик і технологій в контексті становлення цифрового суспільства (digital society)», що вийшла друком у 2020 році, висвітлено основні підходи до осмислення феномену туризму в контексті сучасного культурологічного знання. За допомогою культурологічного аналізу розкриті тенденції розвитку туристичних практик і технологій в сучасному соціокультурному просторі. Представлено дослідження глобальних трансформацій туристичних практик і технологій в контексті становлення цифрового суспільства. Визначено культуротворчий потенціал брендингових стратегій в рамках творення туристичного простору.

Монографія має обґрунтовану авторську концепцію та чітку структуру. Автором опрацьована велика кількість теоретичних праць. Монографічна праця спирається на достатньо широку джерельну базу, яка включає документи й матеріали культурологічного напряму.

Видання призначене для широкого кола аудиторії: викладачів, аспірантів, магістрів, студентів закладів вищої освіти, усіх хто цікавиться культурологічними аспектами індустрії туризму.

З книгою Дичковський С. І. Глобальні трансформації туристичних практик і технологій в контексті становлення цифрового суспільства (digital society): монографія. Київ: Ліра-К, 2020. 384 с. можна ознайомитися у відділі документів з економічних, технічних та природничих наук ОУНБ імені Дмитра Чижевського.

Марина Григор’єва, головний бібліотекар

відділу документів з економічних, технічних та природничих наук

Немає коментарів:

Дописати коментар