вівторок, 16 лютого 2021 р.

Українська мова для іноземних студентів-медиків

     Кожен іноземний студент у навчанні за кордоном неминуче зіштовхується з низкою проблем, пов’язаних з новим мовним, культурним, навчальним і соціальним середовищем. Труднощі при використанні іноземної мови – найбільш поширена проблема серед іноземних студентів.
    Аби краще опанувати розмовну мову, треба якомога більше брати участь у різноманітних соціальних подіях, в аудиторних дискусіях та обговореннях, відвідувати заклади культури. Чим більше студент буде розмовляти, тим легше йому буде далі.
    Місцем спілкування і саморозвитку може стати і бібліотека, де ви знайдете не тільки гарного співбесідника, а й отримаєте цікаву інформацію, скористаєтеся корисною літературою. А спеціальна література допоможе вам у цьому, наприклад, «Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків» у двох книгах для студентів, лікарів-інтернів, викладачів, слухачів післядипломної освіти медичних закладів вищої освіти Міністерства охорони здоров’я України.

Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків: підручник з електрон. аудіодод. : у 2 кн. Кн. 1. Соціокультурна комунікація / С.М. Луцак, А.В. Ільків, Н.П. Литвиненко та ін. ; за ред. С.М. Луцак. – К. : ВСВ «Медицина», 2019. – 504 с. 

Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків: підруч. з електрон. аудіодод. : у 2 кн. Кн. 2. Основи професійного мовлення / С.М. Луцак, А.В. Ільків, О.І. Криницька та ін. ; за ред. С.М. Луцак. – К. : ВСВ «Медицина», 2019. – 456 с. 


     Національний (міжкафедральний) підручник з електронним аудіододатком укладено згідно зі Стандартизованими вимогами до рівнів володіння українською мовою як іноземною з метою підготовки фахівців за напрямами 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація», а також відповідно до сучасної концепції викладання української мови як іноземної. Лексичний та граматичний матеріал підручника спрямований на формування комплексу компетентностей, умінь і навичок мовленнєвої взаємодії студента-медика в усній і письмовій формах з огляду на мотиви, цілі та соціальні норми комунікативної поведінки у сферах соціокультурної комунікації (зокрема, на етапі первинної адаптації студента-іноземця в україномовному середовищі). Цьому сприяє використання вправ із електронного аудіододатка. Скористатися електронним аудіододатком достатньо просто – необхідно відсканувати QR-код, що міститься на другій сторінці підручника.
  Тож запрошуємо до відділу документів з питань медицини та охорони здоров’я, щоб ознайомитися із підручником.

Оксана Завіна, завідувачка відділу документів з питань медицини та охорони здоров’яНемає коментарів:

Дописати коментар